Ładowanie...

Curriculum Vitae

Imię i nazwisko: Jacek Szade
Miejsce urodzenia: Zabrze, 1957
Miejsce pracy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie

Zajmowane stanowiska:
– od 2003 na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
– w latach 1994-2003 adiunkt, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego,
– w latach 1985-1994 pracownik naukowo-techniczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego
– w latach 1981-1984 doktorant w Instytucie Fizyki im. A. Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zainteresowania badawcze:
Fizyka ciała stałego, a zwłaszcza badania metodami fizyki powierzchni, jak spektroskopia fotoelektronów (XPS, UPS), spektroskopia elektronów Auger, mikroskopie SPM, spektrometria masowa jonów wtórnych ToF SIMS, wzrost cienkich warstw metodą epitaksjalną.

Czytaj dalej

Laboratoria

Laboratorium Fizyki Powierzchni jest wyposażone w unikalny klaster ultrawysokopróżniowy (UHV) zawierający kilka technik badawczych służących do analizy struktury atomowej i struktury elektronowej oraz urządzenie do wytwarzania ultracienkich warstw metodą epitaksjalną (MBE), połączone systemem transferu w UHV. Techniki badawcze to spektrometria fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim (XPS) oraz ultrafioletowym (UPS), skaningowa spektrometria elektronów Auger (AES), skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), mikroskopia ze skanującą sondą (SPM), dyfraktometria elektronowa (LEED i RHEED), preparatyka próbek, grzanie i chłodzenie insitu. Klaster pozwala na uzyskiwanie cienkich warstw, nawet o grubości atomu i ich badanie kilkoma technikami bez kontaktu próbki z atmosferą. Dodatkowo w skład laboratorium wchodzi jeszcze jeden spektrometr XPS/UPS oraz spektrometr masowy jonów wtórnych ToF SIMS, który umożliwia precyzyjne pomiary, również głębokościowe rozkładu wybranych mas.

Czytaj dalej

Kontakt

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie
pokój: E/0/10
telefon: 32 3497572
email: jacek.szade@us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

SMCEBI